Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çoğunlukla tedaviyi daha da zorlaştıracak başka sorunlarla birlikte görülür. Bunlardan en aygın olanı ise depresyon dur. Depresif belirtiler genellikle takıntıların yoğunlaşmasının ardından belirir. Kişi takıntıları nedeniyle yaşamdan ve sosyal hayatından soyutlanmaya başlar, işlerini yürütmekte zorlanır ve böylelikle mutsuz, isteksiz hisseder. Bunun sonucu olarak da başarısızlık inancı pekişir. Örneğin, aşırı titizlik ve düzenli beslenme takıntısı olan bir kişi sadece evde kendi hazırladığı yemekleri yiyebilmekte ve hergün aynı saatte olacak şekilde bir beslenme düzeni oluşturmuştur. Bu onu gitgide evden çıkamama, dışarda yiyememe, öğün saatlerini atlayamama şeklinde zorlar. Bunun sonucunda da kişi sosyalleşme ve ihtiyacı olan insan ilişkilerini kuramadığı için mutsuz bir yaşam sürmektedir ama takıntılarının kendisini zorladığı ritüelleri de yapmaktan yani aynı saatte yemek yemekten de anlık zevk almaktadır. Bu çelişik durum kişiyi uzun vadede tatminsiz bir yaşam sürmeye itmektedir.

OKB’ye eşlik eden bir diğer yaygın sorun da sosyal fobi ya da sosyal anksiyete bozukluğu dur. Böyle durumlarda kişi sosyal ortamlarda aşırı sıkılgan olur ve başkaları tarafından yargılanacağı endişesi taşır. Başkalarının gözünde nasıl gözüktüğü ile aşırı ilgilidir. Bu stres de takıntılarının yoğunlaşmasını tetikler.

Diğer eşlik eden sorunlar ise; yeme bozuklukları, alkol-madde kötüye kullanma, beden algı bozukluğu, hastalık endişesi, patolojik kıskançlık, tikler, trikotilomani (saç, tüy yolma).

Takıntı Döngüsü aşağıda görüldüğü gibidir:

 

Tetikleyen Olay   ⇒   Takıntılı Düşünce    ⇒    Stres & Kaygı

                                                                                          ⇓

Rahatlama   ⇐   Tekrarlı Davranış   ⇐    Ritüele Karşı Şiddetli İstek 

         &

Kendini Suçlama

 

Anlık olarak rahatlama sağladığı için kişi bu döngü içinde hapsolur ve takıntılar doyurulduğu için istenmeyen düşünceler kontrolsüz şekilde zihinde belirmeye devam eder. OKB’si olan kişi düşüncelerin gelmesini kontrol etmeye odaklandığı için ve bunu başaramadığını gördüğünde kendisini çaresiz hisseder. Öncelikli amaç takıntılara karşı savaşıp karşı durmak değil, takıntıları kabul etmektir.

Takıntıları Sürdüren Kalıp:                                                   Kendine Yardım Kalıbı:

  1. Bu problem peşimi bırakmayacak                              1.  Şu anda problemle yüzleşmeye hazırım
  2. Takıntılarımın gerçek olduğuna inanıyorum           2. Takıntılarım abartılı ve gerçek değil
  3. Ritüellerim stresimi azaltmak için tek yol                3. Stresimi azaltmak için başka yollar da var
  4. Takıntılarımı durdurmalıyım                                      4. Takıntılarımı kabul ediyorum